Når du åbner en Excel-adgang, får du vist en pivot-tabel. Hvis du markerer et felt inde i tabellen, vil der dukke en række tabel-funktoiner op i højre side af skærmen. Pivotfelterne kan trækkes ned i eller fjernes fra ”filters”, ”columns”, ”rows” eller ”values”.Man kan folde de enkelte områder i fileret ud ved at trykke på +

I Excel-rapporterne er det i de fleste tilfælde muligt at opdele data efter region/kommune samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, og udviklingen kan følges over tid.