Der hentes følgende beviser fra eksamensdatabasen.dk og efteruddannelse.dk, ved samtykke.

Fra eksamensdatabasen hentes følgende oplysninger:

GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) og GSK (Gymnasial supplering) fra 2010 og frem.
Stx, hf, htx og hhx fra 2004 og frem.
Eux fra 2015 og frem.

Fra efteruddannelse hentes følgende oplysninger:

AMU-kurser fra 2004 og frem.