Der kan ved samtykke hentes følgende beviser fra eksamensdatabasen.dk og efteruddannelse.dk:

Fra eksamensdatabasen hentes følgende oplysninger:

  • GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) og GSK (Gymnasial supplering) fra 2010 og frem
  • Stx, hf, htx og hhx fra 2004 og frem
  • Eux fra 2015 og frem.

Fra efteruddannelse hentes følgende oplysninger:

  • AMU-kurser fra 1990 og frem.