Hvis du fik tilsagn om optagelse på en uddannelse sidste år, skal du lave en ny ansøgning til uddannelsen i år, og uploade dit tilsagn som bilag.


Fremgangsmåde

  • Find uddannelsen under fanen 'Uddannelsesvalg'
  • Vælg uddannelsen og udfyld ansøgningen 
  • Klik 'Ja' til at du har tilsagn i feltet 'Valgmuligheder'
  • Klik på 'Tilføj bilag' for at uploade tilsagnsbrevet
    • Du kan også uploade tilsagnsbrevet senere under fanen 'Bilag'.


Du skal dokumentere, at du opfylder de adgangskrav, der gælder på uddannelsen i år.

Når du søger med NemID, er dit eksamensbevis og beviser for eventuel afsluttet supplering hentet fra Eksamensdatabasen. Det skal du ikke selv uploade som bilag.

Søger du uden NemID, eller har du ikke et bevis i Eksamensdatabasen, skal du selv angive dit adgangsgrundlag og uploade dit eksamensbevis.


Selvom du har tilsagn til en uddannelse, kan du godt vælge at søge optagelse på andre uddannelser.  Hvis du søger højere prioriterede uddannelser, bliver dit tilsagn kun aktuelt, hvis du ikke optages på en af dem.

Du kan læse mere om ansøgning med tilsagn i denne artikel fra Uddannelsesguiden.