Når du er logget ind med NemID, bliver felterne med dit navn, CPR-nummer og adresse automatisk udfyldt med oplysninger fra CPR-registret, og du har ikke mulighed for selv at redigere disse oplysninger. Er der fejl i oplysningerne, kan du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du bor, men rettelserne vil ikke kunne ses på Optagelse.dk på noget tidspunkt.


At adressen er forkert i Optagelse.dk er meget sjældent et problem, da uddannelsesstederne selv vil hente de aktuelle oplysninger fra CPR-registeret ved indskrivning.