You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Styrelsen for It og Læring lancerer tilslutning.stil.dk d. 23. april. Systemet afløser følgende to funktioner på ba.emu.dk

  1. Dataaftaler – hvor skoler/institutioner godkender dataaftaler fra udbyder/virksomhed/kommune
  2. Tilslutninger – hvor udbyder/virksomhed/kommune sender dataaftale forespørgsler til skoler/institutioner


Man anvender fortsat NemID Medarbejdersignatur for at logge ind i det nye tilslutningssystem - dog med en særlig rettighed som sættes via NemID brugeradministration (bemærk: ikke UNI-Login brugeradministration).

UNI-Login brugeradministratorer der i dag godkender dataaftaler, skal derfor bede deres NemID brugeradministratorer om at tildele denne rettighed for, at man fortsat kan godkende dataaftaler på vegne af institutionen via tilslutning.stil.dk.

Det samme gælder for alle de virksomheder der skal tilslutte institutionerne og hente brugerdata vha. STIL services.


Denne nyhed vil løbende blive opdateret med ofte stillede spørgsmål og vejledninger til systemet


I dag anvender man et CPR identificeret NemID medarbejdersignatur eller et personligt NemID for at logge ind i UNI-Login brugeradministration (ba.emu.dk). Denne indlogningsmetode ændres ikke for UNI-Login brugeradministration.