You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Det er muligt for eleven at underskrive, men det er ikke et krav. Det er forældre/værges underskrift, der er gældende.

Eleven kan ikke skrive under efter at forældre/værge har underskrevet.