Der kan hentes beviser ind fra Eksamensdatabasen.dk og fra Efteruddannelse.dk.

Fra Eksamensdatabasen hentes:

  • Enkeltfagsbeviser og prøvebeviser fra VUC samt prøvebeviser fra STX, HF, HTX og HHX fra 2005 og frem
  • GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) og GSK (Gymnasial supplering) fra 2010 og frem
  • Beviser fra STX, HF, HTX og HHX fra 2004 og frem
  • EUX fra 2015 og frem

Fra efteruddannelse hentes:

  • AMU-kurser fra 2004 og frem