Du kan finde dine uddannelsesbeviser på minkompetencemappe.dk. Her kan du se beviser for følgende uddannelser og kurser:

  • beviser fra grundskolen fra oktober 2017 og frem
  • gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) fra 2004 og frem
  • erhvervsskoleuddannelser fra maj 2021 og frem
  • FGU-uddannelser fra oktober 2021 og frem
  • AMU-kurser fra 1990 og frem. Bemærk: Ikke alle AMU-beviser har pdf tilknyttet. Kun nyere AMU beviser har pdf.

Min Kompetencemappe henter alle beviser, som Børne- og Undervisningsministeriet har liggende på dig digitalt.

Børne- og Undervisningsministeriet har ikke beviser fra videregående uddannelser.

Hvis du ikke kan se et bevis, skyldes det altså, at det ikke findes hos Børne- og Undervisningsministeriet. Du kan selv indlæse flere beviser, hvis du har dem liggende digitalt.Søger du dokumentation for andre perioder, kan du spørge dit uddannelsessted.