Du kan finde dine uddannelsesbeviser på minkompetencemappe.dk. Her kan du se beviser for følgende uddannelser og kurser:

  • beviser fra grundskolen fra oktober 2017 og frem
  • gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) fra 2004 og frem
  • erhvervsskoleuddannelser fra maj 2021 og frem
  • FGU-uddannelser fra oktober 2021 og frem
  • AMU-kurser fra 1990 og frem. Bemærk: Ikke alle AMU-beviser har pdf tilknyttet. Kun nyere AMU beviser har pdf.Søger du dokumentation for andre perioder, kan du spørge dit uddannelsessted.