Tilslutning til grænsefladerne sker via STILs Integrationsplatformen IPL

Grænsefladebeskrivelser til webservices ses i den underliggende struktur. Her vises webservices i separate liste fordelt ud fra om grænsefladerne er underlagt systemrevision eller ej.