Grænsefladebeskrivelser til indberetning af uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen fremgår nedenfor:

Graenseflade_grundskole.pdf- gældende fra 22. juni 2017

Graenseflade_forberedende ver1-4.pdf- gældende fra 22. juni 2017 

Graenseflade-til-indberetning-af-haendelser-fra-FGU-til-Ungedatabasen-v1-0.pdf - gældende fra 1. august 2019

Graenseflade_til_indberetning_af_haendelser_fra_ungdomsuddannelser_til_Ungedatabasen_ver1-6.pdf - gældende fra 22. november 2019

Graenseflade_videregaaende v1-3.pdf- gældende fra 22. juni 2017

Graenseflade_kontaktoplysninger_uddannelsesønsker_og_jobønsker_fra_kommunen_v1.1.pdf - gældende fra 1. august 2019

Graenseflade_kontakt og tilbudstid ver1-1.pdf- gældende fra 22. juni 2017


Graenseflade_haendelser_til_kommunen_v1_0.pdf - gældende fra 1. august 2019

Graenseflade_til_hentning_af_FGU-oplysninger_til_ansoegning_om_udslusningstilskud_1-0.pdf - gældende fra 1. oktober 2019