Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grænsefladebeskrivelser til indberetning af uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen fremgår nedenfor:

Graenseflade_grundskole.pdf- gældende fra 22. juni 2017

Graenseflade_forberedende ver1-6.pdf- gældende fra 12. februar 2020 

Graenseflade-til-indberetning-af-haendelser-fra-FGU-til-Ungedatabasen-v1-5.pdf - gældende fra 6. marts 2020

Graenseflade_til_indberetning_af_haendelser_fra_ungdomsuddannelser_til_Ungedatabasen_ver1-8.pdf - gældende fra 12. februar 2020

Graenseflade_videregaaende v1-8.pdf - gældende fra 12. februar 2020

Graenseflade_kontaktoplysninger_uddannelsesønsker_og_jobønsker_fra_kommunen_v1.1.pdf - gældende fra 1. august 2019

Graenseflade_kontakt og tilbudstid ver1-1.pdf- gældende fra 22. juni 2017


Graenseflade_til_hentning_af_FGU-oplysninger_til_ansoegning_om_udslusningstilskud_1-2.pdf - gældende fra 17. juni 2020

Graenseflade-til-hentning-af-ungeoplysninger-til-uddannelsesinstitutionsbrug-v-1-1.pdf - gældende fra 22. juni 2020

Graenseflade_haendelser_til_kommunen_v1_0.pdf - gældende fra 1. august 2019

Graenseflade_hændelser_til_kommune_v_2_0.pdf - gældende fra 1. september 2020

  • No labels