Når du har gjort din profil synlig, kan den ses af alle virksomheder, der logger ind på Lærepladsen.dk.

Virksomhederne kan ikke se dit navn eller dine kontaktoplysninger, men de kan skrive en besked til dig på Lærepladsen.dk, som videresendes til din e-mailadresse. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med, om du får en e-mail fra Lærepladsen.dk. Du kan også finde beskeden fra virksomheden i din søgelog og din vejleder på skolen kan se, at du er blevet kontaktet af en virksomhed.

Sådan svarer du virksomheden

Det er vigtigt, at du husker at svare virksomheden, da virksomheden venter på at høre fra dig. Du kan ikke besvare den e-mail, du får fra Lærepladsen.dk, men du skal i stedet se i selve beskeden fra virksomheden, om det er angivet, hvem du skal kontakte og hvordan. Står der ikke noget i beskeden, skal du skrive en e-mail til den kontaktperson, der er angivet i e-mailen. Du kan altid spørge din vejleder på skolen om hjælp til, hvordan du starter samtalen med virksomheden.