Log på AMUkvalitet.dk ved at klikke på knappen i højre hjørne.

Du skal bruge MitID Erhverv for at logge ind. Hvis du ikke har adgang, kan du læse en vejledning her.


Klik på menupunktet "Dataudtræk", efter du er logget ind.


Vælg den periode, du gerne vil se data for. Når du vælger en periode, vil du få data for besvarelser, hvor den tilhørende tilmelding har haft slutdato i perioden.

Du kan kun vælge datoer frem til og med gårsdagens dato.


Hvis du vil filtrere på fkb, skal du indtaste det firecifrede fkb-nummer, før du trykker på "Hent besvarelsesprocent". Hvis du indtaster en fkb, der ikke findes, vil du få et tomt regneark. 
Udfylder du ikke fkb-feltet, vil du få data fra alle fkb'er.


Når du har valgt din periode og evt. indtastet en fkb, trykker du på knappen "Hent nøgletal". En csv-fil vil blive hentet ned til din computer. Det kan tage et par sekunder, før filen bliver downloadet. Bemærk knappen har ændret navn til Hent nøgletal, da filen nu også indeholder gennemsnit på de 3 kvalitetsdimensioner.Dataudtrækket indeholder besvarelsesprocent pr. fag pr. hold. I dit databehandlingsprogram vil du kunne filtrere og sortere på de parametre, der er relevante for dig.

Du kan få en detaljeret beskrivelse af, hvad de enkelte kolonner i regnearket indeholder, i Feltvejledning: Nøgletal (skolebruger)