Behandling af dine personoplysninger, når du logger på Styrelsen for It og Lærings hjemmesider med MitID Erhverv

I forbindelse med at du benytter MitID Erhverv på denne hjemmeside, indsamler Styrelsen for It og Læring personoplysninger om dig fra Digitaliseringsstyrelsennår du benytter Udbudsadministrationen.

Nedenfor oplyses du om behandlingen af dine personoplysninger, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheder du har i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter Udbudsadministrationen via MitID Erhverv.

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Udbudsadministrationen via MitID Erhverv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig fra Digitaliseringsstyrelsen.Sådan kan du kontakte os:

Styrelsen for It og Læring

Teglholmsgade 1
2450 København SV
Tlf. 3392 5000
CVR nummer: 13223459 

E-mail stil@stil.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af persondata og dine rettigheder, kan du kontakte Børne- og Undervisningsministeriets data- beskyttelsesrådgiver, Karsten Vest Nielsen, mobil 20167513 eller dpo@uvm.dk.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med Styrelsen for It og Lærings behandling af dine personoplysninger er til brug for login og autentifikation på Styrelsen tjenester, hvor MitID er koblet til. Mens arbejdsmailen er til brug for eventuel kontakt i forbindelse med spørgsmål til udbuddet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Hjemmelsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e for behandling af almindelige personoplysninger


4. Kategorier af personoplysninger

4.1 Ved anvendelse af NemLog-in som erhvervsperson 

Vi behandler potentielt følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du anvender NemLog-in som erhvervsperson:

Styrelsen behandler almindelige personoplysninger som den registrerede selv indtaster i forbindelse med login: Arbejds-mail.

Når en institutionsmedarbejder vil tilgå systemet, logger de på via NemLogin med deres medarbejdersignatur/MitID Erhvervsbruger.

Digitaliseringsstyrelsen videregiver følgende oplysninger til Styrelsen:

  • Risikodata
  • Oplysning om lokation for log-in, enheden, som anvendes til log-in, netværksoplysninger og information om identiteten og seneste anvendelse.
  • Autentifikationssvar
  • indeholder dit navn, din unikke identifikationsnøgle, unikt sessions-id, dine anvendte identifikationsmidler i sessionen, risikodata, og øvrige attributter i form af kontaktdata, identitetsdata og autentifikationsdata.


5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Styrelsen for It og Læring videregiver ikke dine personoplysninger til andre, men overlader din arbejdsmail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til brug for kontakt vedr. udbuddet.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra Digitaliseringsstyrelsen og dem du selv taster ind i forbindelse med brug af løsningen

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Styrelsen for It og Læring opbevarer dine personoplysninger i 38 måneder i en log i forbindelse med din brug af udbudsadministrationen.


Din arbejdsmail opbevares så længe det er nødvendigt for administrationen af udbuddet.

9. Dine rettigheder

Du har på grund af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold ministeriets behandling af dine oplysninger.


Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Du er også velkommen til at rette henvendelse til Styrelsen for It og Læring.Cookies på Udbudsadministration

1. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en lille fil, der bliver gemt på din computer, telefon eller tablet. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Men: Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

2. Cookies på Udbudsadministration

Vi bruger kun cookies, der er strengt nødvendige for at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på webstedet, og for at forbedre den fremtidige brugeroplevelse.

2.1. Session-cookies

For at du kan bruge udbud.optagelse.dk, bliver der gemt et antal midlertidige sessions-cookies på din computer, telefon eller tablet. Disse cookies anvendes til at holde styr på de ting, du foretager dig, når du er logget ind.

Denne type cookie er indstillet til at slette sig selv, når du lukker din browser eller slukker for din computer.

3. Privatlivspolitik for cookies

Hvis (og kun hvis) du vælger at acceptere cookies på Optagelse.dk, så gemmes der en cookie, der husker dit valg på denne enhed i 3 måneder.