Skoleoplæring, virksomhedsforlagt oplæring samt delaftale under skoleoplæring

Skoleoplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

EMMA-kriterier ikke opfyldt

Person vurd. ikke-EMMA efter start

Elev død

Elev død

Ophævet før start

Annulleret

Skoleoplæring afbrudt

Skoleskift, afbrudt af anden årsag

Skoleoplæring orlov pga. aftale om oplæring i udlandet

Orlov til PiU

Skoleoplæring afbrudt pga. anden uddannelse

Skoleprak. afbrudt pga. anden udd.

Skolepraktik afbrudt pga. arbejde

Skoleprak. afbrudt pga. lønarbejde

Skolepraktik afbrudt pga. uddannelsesaftale

Skoleprak. afbrudt, aftale opnået

Skoleoplæring afsluttet og elev udlært

Skoleprak. afsluttet, udlært

Skoleoplæring formodet afbrudtVirksomhedsforlagt oplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

Aftale afbrudt

Afbrudt VFP

Aftale udløbet 

Afsluttet VFP

Elev død

Elev død

Ophævet før start

Annulleret


Delaftale under skoleoplæring

Lærepladsen.dk

EASY-P

Aftale afsluttet og elev ikke udlært

Delaftale afsluttet

Aftale afsluttet og elev udlært


Aftale formodet afbrudt


Aftale underkendt af fagligt udvalg


Elev død


Ophævet før start


Realkompetencevurdering gennemført