Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer.
Herunder er en oversigt over de væsentligste kendte udeståender, som vil blive håndteret snarest muligt.

Listen er ikke udtømmende, og den vedligeholdes løbende. 


OprettetHvorPunktBeskrivelse
1/6ElevoverblikVarighed og samlet varighed skal vises med "dage, måneder og år" ligesom i EASY-P

Varighed på enkelte lærepladsforhold, samt samlet varighed på specialet mangler. 

Indtil det er implementeret er det op til skolerne selv at beregne varigheden

1/6

Aftaleoversigt

Muligheder for filtrering (søgninger)

og download af resultatet

Der kommer flere filtreringsmuligheder, som understøtter skolens administration af lærepladsforhold. 
Det bliver også muligt at downloade filtreringsresultatet i et regneark til videre bearbejdning. 

1/6

CPR-nr. 

Fiktive CPR-nr. 

Der sker pt. ikke validering af CPR-nr. op mod CPR-registeret. 

Ved brug af fiktive CPR-nr. er det vigtigt, at være opmærksom på, at CPR-nr. i skolens studieadministrative system og i Lærepladsen.dk er identisk for den enkelte elev.

1/6

Advisering om ændringer fra CVR og CPR

Advisering på opdatering af CPR eller CVR 

Adviseringer vedr. opdateringer til eleven eller til virksomheden/arbejdsstedet er endnu ikke implementeret. 

1/6

Elevoverblik

Det er ikke muligt at slette tomme uddannelsesforløb

Det er ikke mulighed for at slette tomme uddannelsesforløb og tomme kombinationsaftaler uden delaftaler

1/6

Elevoverblik

Fremtidige ændringer vises ikke optimalt

Det vises med en blå advarsel på elevoverblikket, hvis der er fremtidige ændringer til lærepladsforhold. Det fremgår af advarslen, hvornår ændringen træder i kraft, men ikke hvad der ændrer sig. 

Man kan se i feltændringer, hvad ændringen består af, og hvornår den træder i kraft.

1/6

Elevoverblik

Dato for formodet afbrudt på lærepladsforhold overskriver slutdato

Dato for formodet afbrudt, bliver vist som en ny slutdato for lærepladsforholdet. 

Det vil blive ændret, så dato for formodet afbrudt ikke overskriver slutdato.

1/6

*Opdateret d. 5/6

Lærepladsforhold fra EASY-P

Redigering af lærepladsforhold der er registreret i EASY-P 

Det er endnu ikke muligt i Lærepladsen.dk at redigere i registreringer, der er foretaget i EASY-P.

Registreringerne fra EASY-P vises i Lærepladsen.dk, og der kan oprettes tillæg og ophævelser til dem.

Menupunkterne "Overfør til anden skole", "Sagsbehandling" og "Historik" fungerer ikke for registreringer fra EASY-P.

Det fremgår af det enkelte lærepladsforhold, om det afventer at blive importeret fra EASY-P, så det kan redigeres.

Vi lægger nyhed på ADMSYS Lærepladsen.dk, når det bliver muligt.

1/6


Ingen blokering for periodeoverlap

Der blokeres ikke for, at lærepladsforhold kan overlappe hinanden. 

Der vil senere blive indført kontrol og eventuel blokering. Pt. gøres opmærksom på at tjekke det manuelt. 

7/6

Tillæg og ophævelser

Tillæg og ophævelser der gælder fra dato i fremtiden 

Fremtidige ændringer, dvs. tillæg eller ophævelser, der gælder fra en dato i fremtiden, vises for nuværende kun på siden med elevoverblik. 

28/6UddannelsesforløbÆndring af version uden tillæg

Det er ikke muligt at ændre version, der ikke kræver tillæg.

9/8UddannelsesforløbPauser fra EASY-P

Pauser som var registreret i EASY-P er i Lærepladsen.dk. Men det er ikke muligt at se eller redigere pauser, som er migreret fra EASY-P til Lærepladsen.dk.

4/10UddannelsesaftalerKan ikke ændre tilknyttet uddannelsesforløb på registreret aftaleHvis skolen har fået registreret en aftale på et forkert uddannelsesforløb, kan dette ikke ændres senere, hvis kladden er registreret.
6/10Tillæg og ophævelser

Oprindelige aftaleperiode

På tillæg og ophævelser vises ikke aftalens oprindelige slutdato, men i stedet den nye "gældende fra" som slutdato.
15/11UddannelsesforløbForventet udlært sættes ikke altid korrekt

Forventet udlært sættes med gældende fra på dags dato for registreringen. 

Der er ikke fejl, hvis forventet udlært er registreret inden aftalestart. 

15/11UddannelsesforløbUddannelsesvej kan ikke registreres/ændres manuelt

Vi arbejder på en forbedret løsning til angivelse af uddannelsesvej på lærepladsforhold. 
På nuværende tidpunkt er der uddannelsesforløb med forkert eller uden uddannelsesvej, og skolen har ikke mulighed for at registrere den.

15/11UddannelsesforløbElevtype GF1 i aftaleperiode

Elevtype for uddannelsesaftaler der omfatter GF1 kan ikke vælges.

15/11UddannelsesforløbElevtype valgt i Lærepladsen.dk overskriver elevtyper migreret fra EASY-P

Der kan opstå situationer hvor valg af indberettede elevtyper overskriver elevtyper migreret fra EASY-P. Efterfølgende er det ikke muligt at vælge blandt de elevtyper der er migreret fra EASY-P. Det skal være muligt at vælge blandt de elevtyper der er migreret fra EASY-P.

15/11CPR.nr. Skift af CPR.nr.

Lærepladsen.dk understøtter ikke skift af CPR.nr. 

16/11UddannelsesforløbVisning af specialenavn

Speciale fra lærepladsforhold registreret i EASY-P bliver ”overskrevet” ved registrering af lærepladsforhold i Lærepladsen.dk på andet speciale.