For at du kan oprette stillingsopslag, skal virksomheden være godkendt som lærested.

Det er det faglige udvalg for den pågældende uddannelse, der godkender virksomheder som læresteder.

Find det relevante faglige udvalg:

  • Klik på menupunktet ‘Virksomhedens side’
  • Klik på ‘Søge ny godkendelse’
  • Søg på den uddannelse/det speciale, som virksomheden ønsker at uddanne lærlinge i

Når virksomheden er godkendt som lærested af det faglige udvalg, vil virksomheden fremgå på Lærepladsen.dk og du har nu mulighed for at oprette stillingsopslag og tilføje en virksomhedsbeskrivelse og kontaktoplysninger.

Generelt gælder følgende for godkendelsesprocessen som lærested:

  • Godkendelse til tekniske erhvervsuddannelser: Kontakt uddannelsens faglige udvalg
  • Godkendelse til merkantile uddannelser: Kontakt erhvervsskolen
  • Godkendelse til social- og sundhedsuddannelserne:
    • Offentlig virksomhed: Kontakt erhvervsskolen
    • Privat virksomhed (godkendelse til social- og sundhedsuddannelserne): Kontakt det faglige udvalg