På denne side finder du en vejledning i, hvordan du afvikler et standardudtræk.

Du tilgår data fra EASY-A gennem værktøjet pgAdmin. Før du kan anvende pgAdmin, skal pgAdmin sættes op for dig som bruger. Hvis du endnu ikke har gennemført denne opsætning, kan du se hvordan i vejledningen Opsætning af pgAdmin.

Dernæst skal du gemme de enkelte standardudtræk, inden du kan afvikle dem. Du kan se, hvordan du gemmer standardudtrækkene i vejledningen Forberede og gemme standardudtræk.

Når du har gemt alle din standardudtræk, skal du gøre følgende, når du vil fremsøge data.


 1. Åbn pgAdmin

 2. Marker databasen postgres i venstre menu
 3. I pgAdmin, klik på ikonet Open file   

  Billedet viser pgAdmin, hvor Open file er markeret

 4. Herefter vises det/de gemte standardtræk.

  Billedet viser de gemte standardtræk

 5. Marker linjen med det ønskede udtræk og vælg Open / Select

 6. I det viste eksempel, er valgt standardudtrækket amu_placeringer_hold.sql,  hvor der så indsættes det hold, der ønskes fremsøgt.

 7. Udskift Hold med holdbetegnelse for det hold, som du ønsker oplysninger for mellem de to ' sidst i linjen:

  select * from easycdata.amu_holdplaceringer_demo where "Hold" = 'hold_her';

  Billedet viser hvordan man udskifter hold

 8. Tryk på ikonet Excute: Billedet viser ikonet for Excute


  Billedet viser markering af Excute, hold og Download-knappen

 9. Hvis du ønsker at arbejde med dataene i eksempelvis Excel, skal du gøre følgende:
 10. Tryk på ikonet Download for at at gemme resultatet  Billedet viser ikon for Download-knappen

 11. Du kan herefter hente data ind i Excel, hvis du ønsker. Se vejledningen Data til Excel.

 12. Alle standardudtræk kan ses i vejledningen Forberede og gemme standardudtræk.