Forcensurprøverne 2023 afvikles fra og med d. 11. april til og med d. 24. april på testogprøver.dk.

Rent teknisk er booking og afvikling af forcensur ikke anderledes end sommerprøverne. Det er eksempelvis kun ledere på de udtrukne skoler, der har adgang til at booke forcensurprøver, imens enhver lærer på skolerne kan afvikle dem på prøvedagen.

Lige som sommerens udtræksfag er forcensurfagene også hemmelige, så lærere kan ikke se bookingerne før selve prøvedagen.

Det materiale der skal bruges til forcensurprøverne er tilgængelige i Filkassen. Alle skoler der skal deltage i forcensur har modtaget et brev fra STUK med link til Filkassen, i forbindelse med at de blev udtrukket. Det samme materiale er midlertidigt fjernet fra Prøvebanken.dk indtil forcensurprøverne er afviklet.

Resultaterne af forcensur bliver tilgængelige for skolerne dagen efter prøvens afvikling.