Når du logger ind på Lærepladsen.dk første adgang, skal du acceptere de vilkår, som gælder, Herunder fremgår det, at du som medarbejder kun må tilgå oplysninger om elever, som du har et aktuelt, arbejdsbetinget tilhørsforhold til. 

Vælg de lærlinge du skal tilgå oplysninger om

  • Log på Lærepladsen.dk med NemID medarbejdersignatur
  • Klik på 'Lærlingeoversigt'
  • Klik på 'Vælg dine lærlinge'
  • Klik på stjernen ud for de pågældende lærlinge (så stjernen bliver udfyldt med sort)
  • Klik på 'Luk'

Ved efterfølgende login vises kun de valgte lærlinge. Når der senere ansættes nye lærlinge, som du har behov for at kunne tilgå, gentages ovenstående tre punkter.

Hvis du har valgt nogle lærlinge, som du ikke længere skal se, skal du gentage ovenstående tre punkter. Ved klik på stjernen ud for den lærling, du ikke længere skal se, fjernes den sorte markering af stjernen. Ved efterfølgende login vises kun de lærlinge, som er markeret med sort stjerne.

Bemærk: Læs mere om administration af adgangen til lærlingeoplysninger for virksomhedens medarbejdere i dette notat om Sikkerhed ved virksomheders medarbejderes adgang til elevoplysninger i Praktikpladsen.dk. I notatet omtales Praktikpladsen.dk. Praktikpladsen.dk blev omdøbt til Lærepladsen.dk den 1. januar 2022.