Under menupunktet ’Samlet dataoversigt’ finder du siden ’Testresultater’. Her kan du vælge mellem at se resultater for dagtilbudsområdet og status for skoleområdet (billede 1).

På testresultatsiden for hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet vises de samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for de enkelte deltest. Der vises data for ét kalenderår/skoleår af gangen. For børn som er sprogvurderet mere end én gang i det viste kalenderår/skoleår tælles resultaterne af den seneste sprogvurdering med i oversigten.

På skoleområdet opgøres resultater af sprogvurderinger, der er foretaget på skoler i kommunen.

På dagtilbudsområdet opgøres resultater af sprogvurderinger for børn som havde bopælsadresse i kommunen og gik på institution i kommunen, da sprogvurderingen blev foretaget.

Det vil f.eks. sige, at et barn, som flytter til kommunen og en af dennes dagtilbud med en sprogvurdering fra en anden kommune ikke vises i oversigterne. Ved behov for at se alle sprogvurderingsresultater, uafhængigt af hvor sprogvurderingen er foretaget, se: Hvilke data kan jeg trække ud i Excelark som kommunebruger?


Billede 1: Samlet resultatoversigt for dagtilbudsområdet i en kommune (visningen vil være ens for skoleområdet)

En oversigt over testresultater for en kommune på dagtilbudsområdet.