Under menupunktet ’Samlet dataoversigt’ finder du siden ’Resultater’. Her kan du vælge mellem at se resultater for dagtilbudsområdet eller for skoleområdet (billede 1 viser resultatsiden for dagtilbudsområdet).

På resultatsiden for hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet vises de samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to færdighedsområder (talesproglige og før-skriftlige færdigheder), samt for de fire sproglige delområder. Der vises data for ét kalenderår/skoleår ad gangen.
For børn som er sprogvurderet mere end én gang i det viste kalenderår/skoleår tælles resultaterne af den seneste sprogvurdering med i oversigten.

På skoleområdet opgøres resultater af sprogvurderinger, der er foretaget på skoler i kommunen.

På dagtilbudsområdet opgøres resultater af sprogvurderinger for børn som havde bopælsadresse i kommunen og gik på institution i kommunen, da sprogvurderingen blev foretaget.

Det vil f.eks. sige, at et barn, som flytter til kommunen og en af dennes dagtilbud med en sprogvurdering fra en anden kommune ikke vises i oversigterne. Ved behov for at se alle sprogvurderingsresultater, uafhængigt af hvor sprogvurderingen er foretaget, se: Hvilke data kan jeg trække ud i Excelark som kommunebruger?


Billede 1: Samlet resultatoversigt for dagtilbudsområdet i en kommune (visningen vil være den samme for skoleområdet)

En oversigt over testresultater for en kommune på dagtilbudsområdet.