Når en virksomhed og en skole i samarbejde med lærlingen laver en ophævelse, så sendes der en række e-mails frem og tilbage mellem parterne. Nogle af disse er automatiske og sendes af Lærepladsen.dk, mens andre først sendes, når virksomheden eller skolen aktivt klikker på ”Send”-knappen.


Modtager: Virksomheder

Udløsende årsag

Budskab

Virksomheden har ophævet uddannelsesaftale

Skolen har registreret ophævelse af uddannelsesaftale.


Er I interesseret i at få en ny elev, kan I kontakte skolen, som er klar til at hjælpe.

Skolen har oprettet og sendt ophævelse på baggrund af henvendelse fra virksomhed

Skolen har udfyldt ophævelse af uddannelsesaftale.


Du bedes gennemse ophævelsen, afgive erklæring om delvist gennemført oplæring og underskrive.


Når du har underskrevet sendes ophævelsen automatisk til skolen. Eleven får også mulighed for at underskrive, men det er frivilligt.


Skolen har ændret i ophævelse, som virksomheden har underskrevet

Skolen har haft behov for at ændre i oplysninger i ophævelse af uddannelsesaftale. Det betyder, at virksomhedens underskrift er fjernet.


I får besked, når I kan behandle og underskrive ophævelsen.

Skolen har ændret i ophævelse, som ikke er underskrevet

Skolen har haft behov for at ændre i oplysninger i ophævelsen af uddannelsesaftale. I kan derfor ikke redigere eller underskrive endnu.


I modtager  ny besked, når ophævelsen er klar til jeres behandling og underskrift.

Ophævelse er oprettet af skolen og sendt til virksomhedens underskrift.

Skolen har udfyldt ophævelse af uddannelsesaftale.


Du bedes gennemse ophævelsen, afgive erklæring om delvist gennemført oplæring og underskrive.


Når du har underskrevet sendes ophævelsen automatisk til skolen. Eleven får også mulighed for at underskrive, men det er frivilligt.


Ophævelsen rettes efter virksomheden og elevens underskrifter

Oplysninger i ophævelsen er blevet rettet af skolen i forbindelse med registrering. Rettelserne er markeret på ophævelsen.


Hvis du er uenig i skolens rettelser, bedes du henvende dig til skolen omgående.

Ophævelse er registreret

Skolen har registreret ophævelse af uddannelsesaftale.


Ophævelse er slettet af skolen

Skolen har slettet ophævelse af uddannelsesaftale.


Har du spørgsmål, kan du kontakte skolen.Modtager: Elever

Udløsende årsag

Budskab

Ophævelse er underskrevet af virksomhed og sendt til eleven

Din uddannelsesaftale er ved at blive ophævet. Det er frivilligt for dig at underskrive den.


Hvis der er krydset af i ”Efter gensidig aftale" eller "Ensidigt af lærling" kan din underskrift få betydning for eventuel skoleoplæring.


Hvis der er krydset af i "Ensidigt af virksomhed" er din underskrift kun en bekræftelse af, at du har modtaget ophævelsen.


Hvis du er under 18 år skal forælder eller værge også underskrive.


Har du spørgsmål til ophævelsen, kan du kontakte virksomheden.


Hvis du har brug for råd og vejledning om din fortsatte uddannelse, kan du kontakte skolen.

Skolen overtager en ophævelse til behandling

Du kan se bort fra den tidligere besked vedr. din underskrift af ophævelse.


Du får en besked, når du kan underskrive.


Har du spørgsmål til ophævelsen, kan du kontakte virksomheden.

Ophævelsen rettes efter virksomheden og elevens underskrifter

Oplysninger i ophævelsen er blevet rettet af skolen i forbindelse med registrering. Rettelserne er markeret på ophævelsen.


Hvis du er uenig i skolens rettelser, bedes du henvende dig til skolen omgående.

Ophævelse er registreret

Skolen har registreret ophævelse af uddannelsesaftale.


Har du brug for råd og vejledning om din fortsatte uddannelse, kan du kontakte skolen.

Modtager: Forælder/værger

Udløsende årsag

Budskab

Ophævelse er sendt til underskrift af elev

Uddannelsesaftale er ved at blive ophævet.


Hvis der er krydset af i 'Efter gensidig aftale' eller 'Ensidigt af lærling' kan lærlingens underskrift få betydning for eventuel skoleoplæring.


Hvis der er krydset af i 'Ensidigt af virksomhed' er lærlingens underskrift alene en bekræftelse på modtagelse af ophævelsen.


Har I spørgsmål, kan I kontakte virksomhedens kontaktperson.


For råd og vejledning om den fortsatte uddannelse for eleven kan skolen kontaktes.

Ophævelse er underskrevet af elev under 18 år

Uddannelsesaftale er ved at blive ophævet.


Hvis der er tale om en ensidig ophævelse fra virksomheden, er elevens underskrift udelukkende en bekræftelse på modtagelse af ophævelsen.


Eleven har underskrevet, men da eleven er under 18 år, så skal du som værge også underskrive.


Ved spørgsmål kan virksomheden kontaktes, og ved spørgsmål til elevens videre uddannelsen kan skolen kontaktes.

Ophævelse er registreret

Skolen har registreret ophævelsen af uddannelsesaftale.


Har I brug for råd og vejledning ift. elevens fortsatte uddannelse, kan skolen kontaktes.