På siden ’Testoverblik’ kan alle test med status ’Afsluttet’ enten godkendes eller afvises i tabellens sidste kolonne.

Når du godkender skal du vælge testdeltagers uddannelsesniveau og bekræfte at testen er forløbet efter retningslinjerne, hvis den er det. Hvis den ikke er forløbet efter retningslinjerne, skal testen afvises. Testdeltageren må tage testen på ny, når der er gået minimum 30 dage.

Her er et billede der viser testoverblik, hvor en Testdeltager er fundet frem, i kolonnen 'handling' er der to knapper, en der 'godkender' og en der 'afviser' testen.

Testoverblik billede fra Ordblindetest.dk, der viser en Testdeltagers besvarelse der enten skal godkendes eller afvisesBillede af pop-billede hvor testen skal godkendes.

billede viser en Pop-up, hvor Testvejleder skal godkende en test., Vejleder skal vælge uddannelses niveau og sætte flueben i at retningslinjer er overholdt


Andre årsager til at testen blot skal slettes, det kan være eleven

  • slet ikke er kommet igang
  • har besvaret et par spm. eller kun intro
  • Der har været tekniske vanskeligheder under testen og eleven ikke er kommet igang

kan testen slettes, og oprettes på ny, evt. gennemføres en anden dag.