Adgang for virksomhed

Som medarbejder i en virksomhed har du adgang til Lærepladsen.dk med NemID medarbejdersignatur. Med medarbejdersignatur har du som udgangspunkt adgang til alle virksomhedens afdelinger/produktionsenheder på Lærepladsen.dk.

Du har følgende muligheder for at bestille medarbejdersignatur:

Bemærk: Hvis du selv bestiller medarbejdersignaturen, vil du efterfølgende få besked fra NemID om, hvordan du skal aktivere signaturen.

Ved behov for hjælp, kontakt Erhvervsstyrelsens kundecenter på tlf. 72 20 00 30.

Sikkerhed i medarbejders adgang til lærlingeoplysninger

Du skal udvælg de lærlinge i virksomheden, som du har et aktuelt, arbejdsbetinget tilhørsforhold til

Ved dit første log ind på Lærepladsen.dk skal du acceptere de vilkår, som gælder, Herunder fremgår det, at du som medarbejder kun må tilgå oplysninger om elever, som du har et aktuelt, arbejdsbetinget tilhørsforhold til. Når du via udvælgelsesløsningen på Lærepladsen.dk har valgt de relevante elever, gemmer systemet automatisk sorteringen til næste gang du logger ind. Du skal således ind og tilføje nye lærlinge, hvis du tilknyttes nogle, og hvis du stopper med at have et aktuelt, arbejdsbetinget tilhørsforhold til en elev, skal du opdatere listen.

Læs mere om administration af adgangen til lærlingeoplysninger for medarbejdere i dette notat om Sikkerhed ved virksomheders medarbejderes adgang til elevoplysninger i Praktikpladsen.dk.

Bemærk: I notatet omtales Praktikpladsen.dk. Praktikpladsen.dk blev omdøbt til Lærepladsen.dk den 1. januar 2022. 

Mulighed for udlevering af logdata

Lærepladsen.dk logger al adgang til elevoplysningerne. Det betyder, at det er muligt at se, hvem der har tilgået oplysninger om en given elev. Disse registreringer kan anvendes ved mistanke om evt. misbrug af adgang til elevoplysninger.

Den ansvarlige ledelse kan gennem oprettelse af en supportsag til STIL's servicedesk få indsigt i logdata fra Lærepladsen.dk. Svartiden vil afhænge af vigtigheden ifm. den konkrete henvendelse. Sagsbehandlingen er gratis, så længe den antager et rimeligt omfang.

Ret virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger fra CVR-registret samt via indtastning på Lærepladsen.dk

Nogle oplysninger om virksomheden hentes fra CVR-registret mens andre indtastes på Lærepladsen.dk.

 • Lærepladsen.dk henter oplysninger om virksomhedens navn, adresse og produktionsenheder fra CVR-registeret, og informationerne indhentes på baggrund af virksomhedens CVR-nummer. Hvis der opleves fejl med oplysningerne, er det virksomhedens CVR-registreringer på www.virk.dk, som bør opdateres.
 • Følgende oplysninger indtastes direkte på Lærepladsen.dk, og disse er mulige at ændre efterfølgende:
  Kontaktperson
  • E-mail (Hvis der ikke oplyses e-mail på Lærepladsen.dk, hentes e-mail fra CVR-registeret)
  • Telefonnummer
  • Hjemmeside

Du kan redigere virksomhedens oplysninger på Lærepladsen.dk ved at følge denne fremgangsmåde: 

 1. Log ind på Lærepladsen.dk med medarbejdersignatur
 2. Klik på menupunktet 'Virksomhedens side'
 3. Klik på menupunktet 'Arbejdssteder' (Find evt. den afdeling du vil redigere oplysninger om, hvis der er flere afdelinger i din organisation)
 4. Klik på 'Rediger' ud for det relevante arbejdssted
 5. Klik på 'Rediger' ud for de oplysninger du ønsker at tilføje/redigere
 6. Tilføj eller rediger oplysningerne og klik på 'Gem'


Ofte stillede spørgsmål