Det nye og det gamle system

En gruppe af skoler der ikke har et elevadministrativt system til brugeroprettelse, benyttede tidligere administration af elever i Optagelse.dk til indberetning af elever og deres kontaktpersoners persondata og til oprettelse af UNI-Logins.

Dette modul blev lukket pr. 05 juli 2018 og i dag skal man i stedet anvende STIL's system der har fået navnet:

'ElevAdministration'.

I ElevAdministration kan man oprette en elevs stamdata og dennes kontaktpersoner som f.eks. forældre. Systemet vil sende oplysninger videre til UNI-Login Brugeradministration, og eleverne vil automatisk få oprettet et UNI-login. Her skal man oprette klasser og elever skolen har i skoleåret 18/19.

Alle oprettede elever blev IKKE flyttet fra elevadministrationen i Optagelse.dk til det nye 'ElevAdministration'.