Skolen skal i ethvert tilfælde af ophævet aftale lave en vurdering af, om eleven har mistet sin aftale uforskyldt. Dette gælder også, når aftalen er ophævet i prøvetiden. Bevisbyrden er dog sværere at løfte for eleven, hvis det sker i prøvetiden.

Det er skolen, der har registreret uddannelsesaftalen og modtaget ophævelsen, der skal foretage vurderingen om uforskyldt mistet.

Når skolen meddeler eleven resultatet af den foretaget vurdering, skal skolen fastsætte en frist for tilbagevenden i forhold til tilbud om skoleoplæring. 5 dages frist er et fint udgangspunkt.

Skal eleven i skoleoplæringscenter på anden skole, skal skoleoplæringscenteret lægge den foretaget vurdering til grund ved overgangen til skoleoplæringscenteret.