Folketinget har besluttet, at de nuværende nationale test fra og med skoleåret 2026/27 skal erstattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som vil være lineære – til forskel fra de nuværende, som bygger på det adaptive princip, hvor ’næste opgave’ for den enkelte elev udvælges alt efter, om eleven har svaret rigtigt eller forkert. De nyudviklede test vil også skulle gennemføres i et nyudviklet it-system.

Men til og med skoleåret 2025/26 skal eleverne gennemføre obligatoriske nationale test i dansk (læsning) og matematik, kaldet Folkeskolens Nationale Overgangstest.
Styrelsen for It og Læring er - i tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet - i gang med at udvikle det midlertidige it-system til overgangstestene. For at lette implementeringen tilbydes skolerne at afprøve funktionaliteten i det midlertidige it-system:

  • tirsdag den 30. august imellem kl. 9-11
  • onsdag den 7. september imellem kl. 12.30-14.30

Afprøvningen vil være en relativt kort demotest, og svarene på testspørgsmålene vil ikke kunne bruges til faglig vurdering af eleverne, da afprøvningen er med udgangspunkt i systemets funktionalitet og med henblik på at klæde lærere og elever på til at kunne anvende systemet første gang - formentlig til november og december 2022.

De relevante klassetrin er:

Dansk, læsning: 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse

Der skal ikke bookes tid til overgangstestene, så hver lærer kan gå ind i systemet og lade eleverne tage testen, når det passer ind i de to nævnte perioder. En test kan tage op til 45 minutter.

Der er den 24. juni og 2. august udsendt en mail til alle grundskoler om muligheden for afprøvning, som vil foregå via www.testogprøver.dk, som også bruges til de frivillige nationale test og til folkeskolens afgangsprøver.


Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

Vejledningssiderne her på viden.stil.dk om nationale test er under revision, så der medio august både vejledes om de nye obligatoriske overgangstest og de nuværende adaptive nationale test, som alle bliver frivillige fra og med skoleåret 2022/23.