Når man søger på kviknummer bliver man sendt direkte til hold-siden, dvs. popup med holdnavn, beskrivelse, undervisningssted osv. Det er korrekt, at der har manglet fagnr. i pop-uppen, men det gælder ikke længere. Under overskriften ”Undervisningsdage”, kan man se undervisningsdage på holdet inkl. fagnavn og fagnummer  på de enkelte dage.