Det er muligt at ophæve en uddannelsesaftale på Lærepladsen.dk ved at lave en 'ophævelse'. Der skal altid laves en ophævelse for at ophæve en uddannelsesaftale, som er underskrevet af begge parter. Dette gælder uanset tidspunktet for ophævelsen, dvs. også hvis aftalen ophæves før startdatoen på aftalen.

Uanset om uddannelsesaftalen er indgået digitalt i Lærepladsen.dk, i Elevplan eller på PDF-blanket, er det let at bruge den digitale ophævelse af uddannelsesaftalen. Der sendes automatiske beskeder til parterne ved statusskift, underskrifter og registreringer.

Ophævelsen udfyldes via tringuide på samme måde som ved oprettelse af en uddannelsesaftale.

Ved ophævelse af en uddannelsesaftale er virksomheden forpligtet til at give eleven en 'Erklæring om delvist gennemført oplæring'. 'Erklæring om delvist gennemført oplæring' er et indbygget trin i ophævelsen på Lærepladsen.dk.

Ophævelsen registreres i EASY-P med angivelse af statuskode 8702 Digital ophævelses-id.

Guide til hvordan du ophæver en uddannelsesaftale

Via elevoversigten (Alle aftaler):

  1. Fremsøg eleven via elevoversigten
  2. Klik på elevens navn
  3. Klik på 'Uddannelsesforløb'
  4. Klik på 'Ophæv aftale'

Via aftaleoversigten (kun aftaler som er indgået via Lærepladsen.dk eller Elevplan):

  1. Find aftalen via oversigten under fanen 'Uddannelsesaftaler'
  2. Klik på elevens navn
  3. Klik på 'Ophæv aftale' øverst på siden