Den nemmeste måde at administrere testresultaterne på, er med brug af hold. Hold er frivilligt og bruges kun til at holde styr på sine tests. Du kan sortere på hold ved at klikke på hold-kolonnen, og du kan fremsøge alle deltagere på et hold ved at søge i søgefeltet.

Tilføj hold

Ved oprettelse af brugerkoder, kan du tilføje hold. Dette kan altid ændres.

Skift hold

For at skifte hold for en testtager, skal du klikke på ikonet til højre for holdet under resultaterne.

Arkiver hold

Hvis et hold ikke længere skal bruges, kan du arkivere holdet ved at klikke på knappen ud for det ønskede hold. Ved arkivering slettes der ingen data, og holdet kan altid aktiveres igen, hvis dette bliver nødvendigt. Som vejleder kan du også altid se de arkiverede hold ved at trykke på knappen 'Vis arkiverede hold'. Når et hold er blevet arkiveret, er testtagerene på de pågældende hold også blevet arkiveret, og de er kun synlige, hvis du slår visning af arkiverede hold til på resultatsiden.