Aktiviteter kaldes 'Noter' i Lærepladsen.dk.

Dette er overført

 • Alle EUD-aktiviteter på læresteder er overført – uanset alder
 • Aktiviteter med mistanke om personoplysninger er maskeret og synlighed er begrænset til 'Kun skolen'
 • Synlighed er udvidet: Dato, skole og registrant vises for alle aktiviteter på et lærested
 • Lærested (samles under samme P-enhed)
 • Overskrift
 • Note
 • Tilknytning til kontaktpersoner
 • Status, type, vedrørende
 • Tilknytning til uddannelser og mærker
 • Synlighed
 • Dato
 • Registreret: Dato, skole, bruger

Ikke overført

 • Aktiviteter under AMU/Efteruddannelse
 • Personlige aktiviteter, der er synlige for 'Mig selv'
 • Aktiviteter på lukkede læresteder
 • Personlige noter
 • Bilag
 • Kilometer og timer