Der er med seneste opdatering kommet ændringer til virksomhedens overblik: 

  • Menupunkterne Kursistarkiv og Holdarkiv er afskaffet
  • I stedet er der indført periodeafgrænsning på siderne Kursister og Hold
    • Hvis virksomheden har mindre end 200 tilmeldinger, vil der ikke være udfyldt noget i start- og slutdato
    • Hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger, vil ”startdato fra” være udfyldt med dags dato minus 3 måneder, mens ”startdato til” vil være tomt
    • Du kan selv ændre perioden, men du kan max vælge en periode på 1 år, hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger
    • Periodeafgrænsningen kigger på startdato på tilmeldingen, dvs. hvis du fx vælger perioden 01-01-2022 til 31-01-2022, får du vist tilmeldinger med en startdato i januar 2022 – uanset hvornår tilmeldingen slutter


Hvis du oplever, at du ikke kan finde en tilmelding, så tjek lige, om det kan skyldes, at startdatoen ligger uden for den periode, som der er afgrænset på.

Vi har flere ændringer på vej til virksomhedens overblik i løbet af foråret. Der kommer fx mulighed for at filtrere kursistoversigten på ”Fagnr” og ”CPR”, så du kan finde kursister, der har deltaget i et specifikt kursus. Det kan være relevant, når certifikater skal fornys.