Aktivitet på siden

I august 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk , som er en ny it-løsning til understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet: ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

I løbet af de første to måneder har medarbejdere og ledere fra ca. 100 skoler/dagtilbud og kommunale konsulenter været forbi websitet, og mere end 450 børns sprogvurdering er blevet registreret.

Interessen for materialet til sprogvurdering har også været fin, idet det skrevne materiale på Sprogvurdering.dk er blevet downloadet godt 1.200 gange, og de to introduktionsvideoer – én for børnehaveklassen og én for dagtilbud – er set af flere end 250.

Onsdag den 27. oktober gennemførte ministeriet info-webinar nr. 2, hvor Sprogvurdering.dk blev gennemgået, og der blev svaret på en række spørgsmål til funktionaliteten.

Baggrundsviden om siden

’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’ er to forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse, FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.

Du kan finde nyheden om lanceringen af Sprogvurdering.dk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link.


Du finder spørgsmål og svar (FAQ) om Sprogvurdering.dk her på viden.stil.dk. FAQ’en er delt op i disse emner:

  • Adgang og rettigheder
  • Opret, redigér, slet
  • Proces
  • Rapporter
  • Forældreinddragelse
  • Om Sprogvurdering.dk.