Når du skal oprette en ny bruger, skal du gå ind på fanen Tilføj bruger:

Her skal du udfylde alle nødvendige oplysninger om den ny bruger.

En ny bruger oprettes med oplysningerne:

  • CPR-nummer
  • UNI-Login (hvis brugeren har et)
  • Brugertype (en bruger kan have flere roller)
  • Navn
  • Telefon
  • E-mail

Bemærk, at dine kolleger kan have flere roller, så nogle vil skulle have flere markeringer ved ’Brugertyper’.

  1. Tryk på Gem bruger i tilføjelsesliste, for at gemme. Opret eventuelt flere brugere. Brugerne vil, efterhånden som du gemmer deres oplysninger, blive tilføjet på Tilføjelseslisten.
  2. Tryk til sidst på Opret brugere.