Med login som medarbejder med rettigheden ”Praktikpladen.dk – Lærepladsopsøgende medarbejder” er det muligt at fremsøge både godkendte virksomheder og ikke godkendte virksomheder.

En række filtreringsmuligheder - evt. i kombination - gør det muligt at få et ret præcist og relevant søgeresultatet.

I søgefeltet kan der søges på fx navn, post.nr., by, cvr.nr. eller p.nr. Søgeresultatet viser alle læresteder, hvor det indtastede indgår et eller andet sted.

Der er følgende filtreringsmuligheder:

 • Afstand fra given adressen
 • Godkendt/ikke godkendt. Aktive godkendelser vises i grå boks i søgeresultatet.
 • Branche
  Branchen kommer fra virksomhedens registrering i CVR.dk. Det er således også kun virksomheden der kan ændre branche. Branchen vises i blå boks.
 • Igangværende og historiske aftaler
 • Aftaleudløb
 • Aftaler kun tilknyttet egen skole, er aftaler som egen skole er arkivskole for i EASY-P
 • Uddannelser/specialer
 • Aftaletyper
 • Antal medarbejdere på lærestedet
 • Nyetablerede virksomheder


Ved klik på det enkelte lærested vises detaljerede oplysninger:

 • Beskrivelsen som lærestedet evt. selv har angivet i Praktikpladsen.dk. Herunder:
  • hvor mange elever lærestedet er godkendt til
  • hvornår godkendelsen udløber
  • hvor mange igangværende elever der er på godkendelsen
  • hvornår seneste elev er afsluttet
  • hvornår næste elev afslutter
  • hvis lærestedet evt. frabeder sig uopfordrede ansøgninger


 • Elever/lærlinge. Her vises
  • Igangværende elever på lærestedet, uddannelse, aftaleperiode og aftaleform.
  • Elevnavn vises, hvis eleven er tilknyttet egen skole.
  • Elevnavn vises ikke, hvis eleven er tilknyttet anden skole. Til gengæld vises hvilken skole eleven går på.


 • Tidligere aftaler.
  Her vises aftaler der er afsluttet med angivelse af uddannelse, periode, aftaleform og skole.
  Elevnavne fremgår aldrig på afsluttede aftaler.


 • Kontakt
  Her vises kontaktoplysninger, hvis lærestedet selv har registreret det under sin profil.


Søgeresultatet kan downloades til Excel, hvor data kan viderebearbejdes.

Søgningen kan ikke gemmes i Praktikpladsen.dk, men det er muligt at gemme søgningen med et bogmærke i browseren, og hente den igen på et senere tidspunkt.