Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men andre tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du søge optagelse med særlig tilladelse. 

Uddannelsesstedet kan informere dig om dine muligheder for særlig tilladelse. Det er det enkelte uddannelsessted, der vurderer, om dine kvalifikationer svarer til en adgangsgivende eksamen.

Ansøgningsfristen for ansøgere, der søger optagelse på baggrund af et andet adgangsgrundlag end en dansk gymnasial eksamen, er den 15. marts inden kl. 12.00. 


  • Vælg Ingen adgangsgivende eksamen under Adgangsgrundlagstype

Når du udfylder ansøgningen til uddannelsesstedet under fanen Uddannelsesvalg, vil du se feltet Ansøgning med særlig tilladelse

  • Marker om du ønsker at søge særlig tilladelse nu, eller om du tidligere har fået særlig tilladelse til optagelse på uddannelsen
  • Angiv journalnummer og dato, hvis du tidligere har fået særlig tilladelse
  • Klik på knappen Tilføj bilag nederst på siden for at uploade den relevante dokumentation. Du kan også uploade dokumentation for særlig tilladelse senere under fanen Bilag