Fremgangsmåde

  • Vælg 'Adgangseksamen for ingeniøruddannelser' under 'Adgangsgrundlagstype'
  • Angiv det år, du blev færdig eller forventer at blive færdig med dit adgangskursus i feltet 'Eksamensår'.


Dit bevis bliver ikke registreret i den danske Eksamensdatabase. Du skal selv uploade dit bevis:


  • Scan og gem dit bevis for adgangskurset i pdf-format
  • Gå ind under fanen 'Bilag'
  • Klik på knappen 'Tilføj bilag'
  • Find dit bevis for adgangskurset på din computer
  • Kald filen 'Adgangseksamen for ingeniøruddannelser' i tekstfeltet og klik 'OK'
  • Marker med flueben ud for den eller de uddannelser, som du ønsker bilaget knyttet og medsendt til. Ellers vil uddannelsesstedet ikke modtage bilaget.


Bemærk

Ansøgningsfristen er den 15. marts inden kl. 12.00 for ansøgere med en adgangseksamen for ingeniøruddannelser.

Bemærk, at adgangseksamen for ingeniøruddannelser kun er adgangsgivende til ingeniøruddannelserne og enkelte andre tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser.

Tjek adgangskravene på ug.dk under den ønskede uddannelse, og kontakt uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl.