Undervisningsministeriet har besluttet, at alle virksomheder i Danmark, der er godkendt til at uddanne lærlinge, skal fremgå af Lærepladsen.dk.

Virksomheder, der ikke længere ønsker at være synlige på Lærepladsen.dk, skal kontakte det faglige udvalg og få dem til at fjerne deres godkendelse til at uddanne lærlinge. Herefter vil virksomheden ikke længere være synlig på Lærepladsen.dk.

Hvis virksomheden senere forventer at skulle bruge sin godkendelse til at uddanne lærlinge, er det muligt at frabede sig uopfordrede ansøgninger: Læs mere om at frabede uopfordrede ansøgninger i denne artikel.