Undervisningsministeriet har besluttet, at alle virksomheder i Danmark, der er godkendt til at uddanne elever, skal fremgå af Praktikpladsen.dk.

Hvis virksomheden ikke ønsker at fremgå af Praktikpladsen.dk, skal godkendelsen til at uddanne elever derfor lukkes. Hvis virksomheden ønsker at få lukket sin godkendelse, sker det ved henvendelse til det faglige udvalg som uddannelsen tilhører 

Virksomheder, der ikke længere ønsker at være synlige på Praktikpladsen.dk, skal kontakte det faglige udvalg og få dem til at fjerne deres godkendelse til at uddanne elever. Herefter vil virksomheden ikke længere være synlig på Praktikpladsen.dk.

Hvis virksomheden forventer senere at skulle bruge sin godkendelse til at uddanne elever, er det muligt at frabede sig uopfordrede ansøgninger. Læs nærmere her