Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Her finder du bestillingsformularen til, at bestille adgang til UNI•Login brugeradministration.

Når du har bestilt og fået adgang, kan du se mere på hjælpesiderne Ny i UNI-Login og under UNI•Login Brugeradministration om, hvordan du kommer i gang.

Hent bestillingsformularen

Klik på ikonet for at hente bestillingsformularen.


Vær opmærksom på..

Du skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Har du ikke et CVR-nummer, kan det bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

Undtagelser og særlige forhold

  • Hjemmeundervisning: Det kan anbefales at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan der også i dette tilfælde oprettes et CVR-nummer.
  • Virksomheder/institutioner udenfor Danmark: Kun danske virksomheder kan registreres i CVR. For udenlandske virksomheder kan der evt. kræves oplysninger fra det relevante virksomhedsregister.
  • No labels