Har du brug for mere hjælp?

Fejl og/eller mangler i eksamensopgave-materiale bedes rettet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som administrerer ordningen med eksamensopgaver.

Telefon

3392 6100

Mandag - fredag

09.00 - 14.00