Et tillæg til en uddannelsesaftale skal altid laves inden den oprindelige uddannelsesaftale udløber. Det betyder, at skæringsdatoen/pr. datoen i punkt 4 på tillægget skal være før eller senest på slutdatoen for den oprindelige aftale.

Hvis en oprindelig aftale er udløbet uden at tillæg er lavet, så skal den oprindelige aftale afsluttes i EASY-P, og en ny uddannelsesaftale registreres, når den er indgået.

Barsel, sygdom, orlov mm.

En uddannelsesaftale på en elev, som er på barsel, sygdom, orlov eller lignende, skal altid forlænges med tillæg inden den oprindelige slutdato, sådan at eleven uafbrudt er dækket af et elevansættelsesforhold.

Hvis ikke den præcise dato for tilbagevenden kendes, kan det blive nødvendigt at lave et tillæg med en forventet slutdato, for senere at lave endnu et tillæg til den endelige slutdato. Den nye periode, der angives i punkt 4, skal være den oprindelige startdato for elevens ansættelse, som fremgår af uddannelsesaftalen, og slutdatoen skal være den nye slutdato.