Et tillæg til en uddannelsesaftale, skal altid laves inden den oprindelige uddannelsesaftale udløber.

Det betyder at skæringsdatoen/pr. datoen i punkt 4 på tillægget skal være før eller senest på slutdatoen på den oprindelige aftale.

 

Hvis en oprindelig aftale er udløbet uden at tillæg er lavet, så skal den oprindelige aftale afsluttes i EASY-P og en ny uddannelsesaftale registreres når den er indgået.

 

Eksempelvis ved barsel m.m.:

En uddannelsesaftale på en elev som er på barsel, sygdom orlov eller lignende, skal altid forlænges med tillæg inden den oprindelige slutdato, sådan at eleven uafbrudt er dækket af et elevansættelsesforhold. Hvis ikke den præcise dato for tilbagevenden kendes, kan det blive nødvendigt at lave et tillæg med en forventet slutdato, for senere at lave endnu et tillæg til den endelige slutdato.

Relaterede artikler

There is no content with the specified labels