Uddannelsesaftale kan kun flyttes inden for samme CVR nr., og kun hvis der er tale om en fejlregistrering, og der ikke er forskelligt AER-lønnr. på lærestederne. 

  1. Indmeld en supportsag
  2. Oplys med cpr.nr. og periode hvilken aftale der skal flyttes
  3. Oplys CVR og løbenummer på det lærested, hvor aftalen er registreret
  4. Oplys CVR og løbenummer på det lærested, som aftalen skal flyttes til
  5. Undersøg i EASY-P om der er registreret AUB-lønnummer på de to læresteder

 

Baggrund

Problemet opstår, når skolen ved en fejl har registreret uddannelsesaftale på et forkert lærested.