• En fag-/svendeprøve må ikke afsluttes mere end seks måneder før man er udlært
  • Gennemfører fag-/svendeprøve inden barselsorlov, kan det lade sig gøre, hvis der er mindre end seks måneders praktiktid tilbage efter fag-/svendeprøven
  • I EASY-P vil det se ud som om, at en elev har været til fag-/svendeprøve alt for tidligt i forhold til seksmånedersreglen
    • Fx vil en elev, der tager sin fag-/svendeprøve i maj 2017, for derefter at tage et års barselsoverlov, have en slutdato i oktober 2018. Dette er i orden, fordi eleven ikke er under uddannelse i orlovsperioden


 

 

Opdateringer:

Version Published Changed By Comment
CURRENT (v. 1) Aug 27, 2018 09:00 Ulla Petersen

Hvem har bidraget:

{"order":"update","contextEntityId":12780754}