Hvis en aftale ikke forlænges, men blot udløber på slutdatoen - uden at eleven er blevet uddannet - skal aftalen afsluttes i EASY-P med afslutningsårsag '1102': 'Afsluttet - ikke udlært. Årsag: Se tilføjelse'.

Denne afslutningsårsag kræver en tilføjelse med begrundelsen for, at aftalen udløber. Det kan eksempelvis være en elev, der bliver sygemeldt, og hvor det ikke vurderes, at eleven kan genoptage samme uddannelse efter endt sygdom.

I det eksempel vil der ikke blive lavet et tillæg til uddannelsen.