I EASY-P er der mulighed for at oprette eller opdatere i AER-lønnumre (også kaldet AUB-lønnr.) både på virksomhed og lærested. Dette kan være nødvendigt, hvis lærestedet afregner skat og AUB bidrag på et andet nummer (SE-nummer) end CVR.nr.

Man skal være opmærksom på, at hvis man opretter eller opdaterer AER-lønnr. i PV01 Virksomhed registrering, vil der blive udbetalt lønrefusion til dette nummer for ALLE uddannelsesaftaler på ALLE uddannelser på ALLE virksomhedens læresteder.
For ALLE passive aftaler på hele virksomheden, vil udbetalt refusion blive opkrævet, og efterfølgende udbetalt igen på det nye AER-lønnr. 

Det samme gælder, hvis man opretter eller opdaterer AER-lønnr. feltet i PL01 Lærested registrering, så vil der blive udbetalt lønrefusion til dette nummer, for ALLE uddannelsesaftaler på ALLE uddannelser på dette lærested. 
For ALLE passive aftaler på lærestedet, vil udbetalt refusion blive opkrævet, og efterfølgende udbetalt igen på det nye AER-lønnr. 

Der er derfor meget vigtigt at have en tydelig afklaring med virksomheden om, hvilke ændringer der foretages.

Oprettelse eller ændring af AER-lønnr. kan kun ske ved indmeldelse af supportsag til EASY-P. 
Det skal fremgå af sagen hvilket CVR og P-nr. ændringen skal foretages på, samt hvilke aftaler der skal være omfattet af ændringen. 
En aftale kan kun afregnes til eet AER-lønnr. Dvs. der kan ikke laves en skæringdato, hvor den ene periode af aftalen afregnes på eet AER-lønnr., og en anden periode af samme aftale afregnes til andet AER-lønnr.