Er der ingen dato i feltet Godkendt FU vises denne ikke på Praktikpladsen.dk.

Nedenstående godkendelser frasorteres i Praktikpladsen.dk, selvom feltet Godkendt FU er udfyldt:


  • 1019 Skolegodkendelse
  • 1092 Kun til forsøg, flex-kombinationsaftaler
  • 1099 Udgået: Kun til dyrepasserelever m. andet speciale
  • 1100 Gælder eet specifikt uddannelsesforhold
  • 1204 Max 3 mdr. dette sted