Hvis du har søgt en videregående uddannelse, inden du har afsluttet et suppleringsfag (GSK) eller hf-enkeltfag, skal du sikre dig, at uddannelsesstederne får dit eksamensbevis senest den 5. juli inden kl. 12.

Når din skole har registreret dit bevis i Eksamensdatabasen, overføres det automatisk til din ansøgning på Optagelse.dk, og du vil modtage en e-mail om det.

  • Tjek under fanen 'Bilag' at beviset er uploadet, og at beviset er korrekt.

Eksamensbeviset er automatisk tilføjet alle dine ansøgninger på prioriteringslisten. Uddannelsesstederne får nu besked om, at de kan hente dit bevis. Du skal ikke selv uploade beviset.


Bemærk

Det er vigtigt, at du tjekker om dit eksamensbevis er korrekt. Tjek i god tid, så du er sikker på, at alt er klar senest den 5. juli inden kl. 12.

Du skal kontakte din skole, hvis der er fejl i beviset. Læs mere om hvad du gør i tilfælde af fejl i beviset ved at følge dette link.

Er du ikke logget på med NemID? Eller har du gamle hf-beviser eller udenlandske beviser, der ikke registreres i Eksamensdatabasen?

Følg nedenstående fremgangsmåde:

  • Scan og gem dit eksamensbevis i pdf-format
  • Gå ind under fanen 'Bilag'
  • Klik på knappen 'Tilføj bilag'
  • Find dit bevis på din computer
  • Kald filen 'Eksamensbevis' i tekstfeltet og klik 'OK'
  • Marker med flueben ud for den eller de uddannelser, som du ønsker bilaget knyttet og medsendt til
    • Mangler markeringen med flueben, vil uddannelsesstedet ikke modtage bilaget.


Bemærk

Afslutter du suppleringsfag (GSK) efter den 5. juli, skal du sende dit bevis direkte til uddannelsesstedet på mail eller via deres egen optagelsesportal. Tjek med uddannelsesstedet hvordan.