Nogle videregående uddannelser har lokale adgangskrav. Det er krav, der gælder udover de specifikke adgangskrav på uddannelsen. 
Lokale adgangskrav er oftest karakterkrav: et bestemt gennemsnit i den gymnasiale eksamen eller bestemte karakterer i enkelte fag eller fagkombinationer. 
Det kan også være krav om bestemte niveauer i bestemte, gymnasiale fag.

Lokale adgangskrav er ikke det samme som årets adgangskvotient eller gennemsnit på uddannelsen. Du er ikke sikker på optagelse, selvom dit gennemsnit er højere end det lokale adgangskrav.

Du skal opfylde både de specifikke og de lokale adgangskrav for at kunne søge om optagelse på uddannelsen.

Hvis adgangskravet er en minimumskarakter i et bestemt gymnasialt fag, og du ikke opfylder kravet, har du mulighed for at forsøge at hæve karakteren ved at tage faget igen via gymnasialt supplering (gsk) eller hf-enkeltfag.
Husk at undersøge, hvornår suppleringen skal være færdiggjort. Det står på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du kan ikke hæve eksamensgennemsnittet på din adgangsgivende eksamen. Dit eksamensgennemsnit fremgår af dit gymnasiale eksamensbevis. 
Hvis det lokale adgangskrav er et minimumsgennemsnit i den gymnasiale eksamen, og du ikke lever op til det gennemsnit, kan du undersøge mulighederne for at søge i kvote 2. 
Vær opmærksom på at der også kan være krav om minimumskarakterer og -gennemsnit i kvote 2. 

I meget særlige situationer kan uddannelsesstedet give dispensation for det lokale adgangskrav. Det kan du undersøge på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du finder en oversigt over hvilke uddannelser, der har lokale adgangskrav på Optagelse.dk.

Læs mere: