Svaret er, at det afhænger af, hvem der udbetales til, og hvor langt kurset er.


  • På Borger.dk skriver AUB:

"Hvis du har søgt og opfylder betingelserne for at få VEU-godtgørelse, får du automatisk pengene udbetalt til din NemKonto, i takt med at dit kursus bliver holdt.

Det betyder, at du normalt får pengene udbetalt ad flere gange." Dvs. at der er løbende udbetaling til kursister.


  • På Virk.dk skriver AUB:

"Hvis I opfylder alle betingelser for at få VEU-godtgørelse og evt. befordringstilskud, kan I forvente at få udbetalt pengene indenfor 14 dage efter uddannelsens sidste dag.

Hvis jeres medarbejder er på et længerevarende kursusforløb, har I mulighed for at få en delvis udbetaling."