Der blokeres for VEU-ansøgning, såfremt kursisten ikke lever op til krav om bopæl eller beskæftigelse (fx ved bopæl/beskæftigelse i Grønland/på Færøerne).

Der blokeres også i forhold til tilmeldingstype, dvs. hvis kursisten tilmelder sig med tilmeldingstype 'Privatperson' (i personens fritid).

I forhold til uddannelsesbaggrund, blokerer vi ikke for VEU-ansøgning.