Når man deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan man få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du eller din medarbejder:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
 • have forladt folkeskolen
 • opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
 • have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du eller din medarbejder kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud hvis du:

 • som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen
 • har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse
 • modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet.

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuldtid. Hvis du arbejder på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport

Hvis afstanden fra kursistens hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km, kan du få befordringstilskud. Kursisten kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som afstanden ud over 24 kilometer. Man kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvartering

Hvis kursisten er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan kursisten få befordringstilskud til:

 • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
 • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
 • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursisten er indkvarteret. Man kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Når man tilmelder sig til et kursus på www.voksenuddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema automatisk frem, og du bliver ført igennem skemaet.

Du kan læse mere om hvordan du besvarer spørgsmålene i vejledningen ovenfor.