Se video om ansøgning af VEU-godtgørelse her 

Vælg hvad du gerne vil ansøge om.

Du kan ansøge om at få godtgørelse for tab af løn ifm. kurser.

Du kan også få tilskud til transport ifm. kurset, hvis kursusstedet ligger mere end 12 km fra kursistens bopæl.

Du kan vælge at søge om VEU, befordring eller begge dele. Hvis du ikke kan se muligheden begge dele, så skyldes det, at kurset afholdes på en måde hvor man ikke kan søge befordringstilskud - for eksempel hvis det afholdes som fjernundervisning eller foregår på arbejdspladsen.

For at få godtgørelse og tilskud til transport skal I opfylde en række betingelser.

Læs og accepter betingelserne ved at klikke på OK, det er forstået. 

Når du søger om tilskud til transport, også kaldet befordring, så vælg om

  1. du transporterer dig frem og tilbage hver dag
  2. du transporterer dig frem til første undervisningsdag, bliver på uddannelsesstedet, og så transporterer du dig hjem på sidste undervisningsdag. Der gives også tilskud til at tage frem og tilbage i weekenden, hvis kurset går over en weekend og du overnatter på kursusdagene 
  3. transporten er en blanding, fx at du bor nogle dage på uddannelsesstedet og kører frem og tilbage nogle af dagene. Det kan fx være, hvis du skal hjem midt i forløbet, fordi du fx skal til forældremøde, i teatret el. lign. Du skal efterfølgende give AUB besked om, hvornår du er kørt frem og tilbage, så AUB kan beregne tilskuddet. 

Vælg om du arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager.

Når du er logget ind med dit personlige NemID og har valgt, at du deltager på kursus som en del af dit arbejde eller selvvalgt uddannelse som lønmodtager, vil Voksenuddannelse.dk vide at du arbejder som lønmodtager og derfor er denne besvarelse præudfyldt.

(Arbejder du som selvstændig, skal du logge ud og logge ind som virksomhed for at søge godtgørelse som selvstændig, vær dog opmærksom på at det kræver at din tilmelding er oprettet ved virksomhedslogin)

Når lønmodtager er valgt, kommer der flere spørgsmål:

Du skal svare på, om virksomheden udbetaler løn til dig under kurset.

Svar ja, hvis du får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til virksomheden.

Svar nej, hvis du ikke får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til dig.

Du skal også svare på, om du er ansat under en overenskomst, der omfatter vejrlig. Det kan være når medarbejdere sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejdere i at udføre deres arbejde fx på byggepladser.

Bekræft om oplysningerne er korrekte.

Hvis oplysningerne ændrer sig, skal du give uddannelsesstedet eller AUB besked. 

Dernæst ser du opsummeringen med de oplysninger du har givet. Du kan ændre dem, inden du klikker på indsend ansøgningen

Hvis dine forhold ændrer sig efter at du har udfyldt VEU-ansøgningen/tilmeldt dig, kan du rette oplysningerne. Hvis kurset er i gang, er det en god ide, at kontakte AUB inden du ændrer fx i løn under uddannelse, da det betyder, at pengene skal udbetales til nogle andre. Du kan læse hvordan du retter i en VEU-ansøgning her.