Du kan søge om godtgørelse, samtidig med at du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til AMU-kurser. Godtgørelsen går til tabt arbejdsløn og udgifter til transport.

Sådan laver du en VEU ansøgning

Denne vejledning viser hvordan du søger VEU for én medarbejder, læs her hvordan du søger for flere på en gang.

Se videovejledning her


Du kan ansøge om at få godtgørelse for tab af løn ifm. kurser. 

Du kan også få tilskud til transport ifm. kurset, hvis kursusstedet ligger mere end 12 km fra kursistens bopæl.

Vælg hvad du gerne vil ansøge om.

VEU-ansøgning spørgsmål

Hvis du ikke kan se muligheden med begge dele, så skyldes det, at kurset afholdes på en måde hvor man ikke kan søge befordringstilskud - for eksempel hvis det afholdes som fjernundervisning eller foregår på arbejdspladsen.

For at få godtgørelse og tilskud til transport skal I opfylde en række betingelser. Læs dem grundigt igennem og tryk ”OK, det er forstået”, hvis I opfylder betingelserne. Når I søger, så giver du også lov til at Arbejdsgiverne Uddannelsesbidrag kan kontrollere oplysningerne hos SKAT m.v

Når I søger om tilskud til transport, også kaldet befordring, så vælg om

 1. kursisten transporterer sig frem og tilbage hver dag
 2. kursisten transporterer sig frem til første undervisningsdag, bliver på uddannelsesstedet, og så transporterer kursisten sig hjem på sidste undervisningsdag. Der gives også tilskud til at tage frem og tilbage i weekenden, hvis kurset går over en weekend og kursisten overnatter på kursusdagene 
 3. transporten er en blanding, fx at kursisten bor nogle dage på uddannelsesstedet og kører frem og tilbage nogle af dagene. Det kan fx være, hvis kursisten skal hjem midt i forløbet, fordi du fx skal til forældremøde, i teatret el. lign. I skal efterfølgende give AUB besked om, hvornår kursisten er kørt frem og tilbage, så AUB kan beregne tilskuddet.

Valg af befordring

Arbejder kursisten som selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. 

Vælg lønmodtager hvis kursisten er fast ansat. 

Vælg selvstændig erhvervsdrivende hvis kursisten arbejder som selvstændig. 

Det er vigtigt at I vælger det korrekte svar. 

Hvis I vælger lønmodtager kommer der flere spørgsmål: 

Ekstra spørgsmål ved valg af lønmodtager

Du skal svare på, om virksomheden udbetaler løn til kursisten under kurset.

Svar ja, hvis kursisten får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til virksomheden.

Svar nej, hvis kursisten ikke får udbetalt løn under kurset. Så udbetales VEU-godtgørelsen til kursisten.

Du skal også svare på, om kursisten er ansat under en overenskomst, der omfatter vejrlig. Det kan være når medarbejdere sendes hjem pga. vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejdere i at udføre deres arbejde fx på byggepladser.

Hvis I har svaret, at kursisten deltager som selvstændig erhvervsdrivende skal I svare på, om kursisten deltager i sin almindelige arbejdstid eller noget af undervisningen er uden for almindelig arbejdstid. Hvis I svarer at noget af underrvisningen ligger uden for almindelig arbejdstid, skal du når kurset er ovre give AUB besked om, hvor mange timer man har været forhindret i at arbejde pga. kurset.

Ekstra spørgsmål ved valg af selvstændig

Bekræft om oplysningerne er korrekte. Hvis oplysningerne ændrer sig, skal du give uddannelsesstedet eller AUB besked. Der står kontaktoplysninger til AUB i den kvittering, du modtager, når ansøgningen er sendt.

Til sidst ser du en opsummering med de oplysninger du har givet. 

Du kan ændre dem, inden du indsender ansøgningen og inden kurset starter.

Hvis oplysningerne ændrer sig mens kurset er i gang, er det en god ide, at kontakte AUB inden man ændrer fx i løn under uddannelse, da det betyder, at pengene skal udbetales til nogle andre.Ret i VEU ansøgningen

Hvis du har ændringer til din VEU-ansøgning kan du let rette i det. Klik på kursister eller Hold

Du kommer nu til virksomhedens side, hvor du kan se virksomhedens tilmelding(er) og VEU-ansøgning(er). Du kan ud for hver ansøgning se en status på ansøgningen. 

Har du udfyldt VEU-ansøgningen, vil du kunne se et grønt flueben. Har du ikke udfyldt det, eller mangler du at besvare et eller flere spørgsmål i ansøgningen, vil du kunne se en rød teskt Ikke udfyldt. Klik på statussen, nu åbner din ansøgning sig og du kan rette i den. 

Husk at bekræfte ved at sætte flueben i bunden af ansøgningen og klik på indsend ansøgning.

Regler og satser for VEU godtgørelse og befordring

Se video om udbetaling her

Når man deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, kan man få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du eller din medarbejder:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende 
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning
 • have forladt folkeskolen
 • opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til
 • have lidt et tab af løn eller af mulighed for arbejde, mens du går på uddannelsen

Udenlandske statsborgere skal desuden have arbejde på en dansk arbejdsplads for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du eller din medarbejder kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud hvis du:

 • som følge af en uddannelsesaftale indgået i henhold til lov har krav på løn fra en arbejdsgiver under uddannelsen
 • har ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, bortset fra godtgørelse fra de kompetenceudviklingsfonde, som blev oprettet ved overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked i 2007, eller fra lignende ordninger efter undervisningsministerens bestemmelse
 • modtager andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Satser for VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

Når undervisningen er deltidsundervisning, sættes satsen ned i forhold til timetallet.

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Det kan højst være 37 timer om ugen, hvis du arbejder på fuldtid. Hvis du arbejder på deltid, kan du kun få godtgørelse for det antal timer, du sædvanligvis er på arbejde.

Satser for befordringstilskud

Daglig transport

Hvis afstanden fra kursistens hjem til uddannelsesstedet er mere end 24 km, kan du få befordringstilskud. Kursisten kan få befordringstilskud til det antal kilometer, som afstanden ud over 24 kilometer. Man kan højst få tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvartering

Hvis kursisten er indkvarteret et andet sted under uddannelsen, kan kursisten få befordringstilskud til:

 • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
 • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
 • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursisten er indkvarteret. Man kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Søg VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Når man tilmelder sig til et kursus på www.voksenuddannelse.dk, kommer det digitale ansøgningsskema automatisk frem, og du bliver ført igennem skemaet.

Du kan læse mere om hvordan du besvarer spørgsmålene i vejledningen ovenfor.

Ofte stillede spørgsmål

Har du brug for mere hjælp?

Prøv guiden på voksenuddannelse.dk, eller kontakt eVejledning:

Ring på telefon

70 22 22 07

Åbningstider

Mandag - torsdag

09.00 - 21.00

Fredag

09.00 - 16.00

Lørdag - søndag

12.00 - 16.00